Säkerhet och miljö

Rätt lufttryck är bra för ekonomi, säkerhet och miljö

Kontrollera lufttrycket ofta. Vi kontrollerar lufttrycket vid varje hjulbyte och service. Fel lufttryck har negativ påverkan på både säkerhet och miljö.

Med rätt lufttryck rullar bilen lättare och drar mindre bränsle. Däcket får optimal kontaktyta med vägbanan. Det gör att de håller längre och att vägegenskaperna blir bättre.

Fel lufttryck ger ökad bränsleförbrukning med flera procent. Normalbilisten kan spara runt 1.000 kronor om året genom att kontrollera lufttrycket regelbundet.

 

Bra däck och sänkt hastighet minskar risken för vattenplaning

Vattenplaning uppstår när däcken inte klarar av att trycka undan vattnet på vägbanan. Bilen tappar kontakten med vägbanan och du får svårt att styra. Risken ökar rejält om däcken är slitna eller hastigheten är för hög.

Vattenplaning kan komma plötsligt. På slitna vägar bildas hjulspår i vägbanan, vid regn fylls dessa med vatten. Risken för vattenplaning är då stor.

För att minska risken för vattenplaning är det viktigt att du har däck med ett mönsterdjup på 5 millimeter eller mer. Detta eliminerar dock inte risken helt. Kombinationen bra däck och sänkt hastighet är den bästa medicinen mot vattenplaning.

Fem tips för vinterdäcken

1 Generellt är det bättre att välja smala däck i stället för breda. Smala däck tränger ner bättre i snö och slask för att nå fast underlag medan breda däck har en tendens att glida på ytan.

2 Om du använder dubbdäck bör du kontrollera dubbarna innan du monterar däcken. Dubbarna bör sticka ut minst 1-2 millimeter utanför gummit. Det får inte heller saknas för många dubbar.

3 Ett nytt vinterdäck har ett mönsterdjup på 9-10 millimeter. Vinterdäck bör ha minst 5 millimeters mönsterdjup för att fungera bra i vinterväglag.

4 Det är bara på våt is som dubbdäck har något bättre egenskaper än dubbfria däck för nordiska förhållanden. I andra typer av vinterväglag fungerar dubbfria däck likvärdigt eller bättre. Källa: STRO.
5 Montera vinterdäcken i tid, för i förrådet gör de ingen nytta. Enligt en undersökning som är gjord av försäkringsbolaget If uppger 13 procent att de sällan eller aldrig hinner byta däcken innan första halkan.

Minst 5 mm mönsterdjup på vinterdäck

Vinterdäcken ska på när temperaturen understiger 5°C. Mönsterdjupet på dina vinterdäck bör vara minst 5 millimeter för bättre grepp och säkerhet. Det minsta lagliga mönsterdjupet vid vinterväglag är 3 mm.